צילום סטטוס דיגיטלי

צילום סטטוס - מקבץ של כ- 14 צילומים

המספק תמונה מלאה של מצב השיניים.

צילום ציפלומטרי

צילום צפלומטרי - צילום ממבט צד של הגולגולת הכולל רקמות רכות כגון:

אף ,סנטר. לרוב צילום זה משמש אבחון ליישור שיניים (אורטודונתיה).

צילום פריאפיקלי

צילום פריאפיקלי - הדגמת השן לכל אורכה

(זהו חלק מתוך צילום סטטוס).

שרטוט ואנליזה ממוחשבים

שרטוט ואנליזה ממוחשבים - זוהי בדיקה ממוחשבת שמתבצעת ע'ג צילום הצפלומטרי

המאפשרת לרופא מיישר השיניים (אורטודנט) לקבל נתונים של זויות שונות של השיניים

המקל בתוכנית הטיפול.

צילום פרקי לסת

צילום פרקי לסת - צילום שנועד לאבחן בעיקר כאשר המטופל

מתלונן על כאבים , קליקים בפרק הלסת.